คุณอยู่ที่นี่

สัญลักษณ์ คริสเตียน รูปปลา

ในปัจุบันเรา คงคุ้นเคยกับการใช้ตราสัญลักษณ์ ในการสื่อความหมาย บริษัทหลายแห่ง มีมูลค่าของ ตราสัญลักษณ์ สูงมาก อย่างเช่น บริษัท Apple Computer สำหรับ ชาวคริสเตียนแล้ว เราก็มีสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงความเป็นคริสเตียน เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ สมัยคริสตจักรยุคแรกเลยทีเดียว...สำหรับ ชาวคริสเตียนแล้ว เราก็มีสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงความเป็นคริสเตียน เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ สมัยคริสตจักรยุคแรกเลยทีเดียว ก่อนที่เราจะใช้ รูปไม้กางเขนเสียอีก

คงมีใครหลายๆคน คุ้นเคยกับสัญลักษณ์?รูปปลานี้ ว่ามันมีความหมายว่่าอย่างไร นี้คงจะนับได้ว่า เป็นงานโลโก้ ชิ้นเอก ของ คริสเตียนเลยก็ว่าได้

เรื่องราวของ การเปรียบเทีียบ และใช้คำว่า ปลา ก็ปรากฎอยู่ใน พระคัมภีร์หลายๆตอน เช่น

มาระโก 1:17 "พระเยซูตรัสกับเขาว่า จงตามเรามาเถิดและ เราจะตั้งท่านให้เป็น ผู้หาคนดังหาปลา"

มัทธิว 12:40 ด้วยว่าโยนาห์ได้อยู่ใน ท้องปลามหึมาสามวันสามคืนฉันใด บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืน ฉันนั้น

มัทธิว 13:47 อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรร ค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติด ปลา รวมทุกชนิด..

ลูกา 11:11 มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอ ปลา จะเอางูให้เขาแทนหรือ

1 โครินธ์ 15:39 เพราะว่าเนื้อนั้นไม่เหมือนกันหมดทุกอย่าง เนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์จตุบาท ก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่ง เนื้อปลาก็อย่างหนึ่ง

ในภาษากรีกคำว่าปลามีควมหมาย ที่ลึกซึ้งทีเดียว ซึ่งเป็นเหตุผลที่คริสตจักรในยุคแรก เลือกที่จะใช้ รูปปลาเป็นสัญลักษณ์ ตรงกลางของ สัญลักษณ์รูปปลา เราจึงมักจะเห็น อักษรกรีก คำว่า ปลาอยู่ด้วย (ichthus, spelled: Iota Chi Theta Upsilon Sigma).นี้เป็นข้อความที่เล็งถึง พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบุตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด [ตัว i ใน Iesous (พระเยซู) ตัว CH ใน Christos (องค์พระคริสต์) ตัว TH ใน Theou (องค์พระผู้เป็นเจ้า) ตัว U ใน Uiou (พระบุตรของพระเจ้า) ตัว S ใน Soter (พระผู้ช่วยให้รอด)] รวมกันคือ "ichthus" แปลว่า "ปลา"อัครฑูต ถูกกล่าวถึงว่าเหมือนกับ ผู้หาคนดั่งหาปลา และผู้เชื่อในองค์พระคริสต์ ก็ถูกเรียกว่า " Pisciculi " ซึ่งคำนี้เป็นคำที่มารากศัพท์มาจากภาษาลาติน คำว่า "ปลา" ตัวสัญลักษณ์เองก็ถูกใช้ สำหรับการต้อนรับหรือการผูกพันตัวกับพระคริสต์ ด้วยไวน์และ ขนมปัง แสดงถึง พิธีมหาสนิท ซึ่งเราคงเคยเห็นใน ภาพศิลปะ ที่ชื่อว่า อาหารมื้อสุดท้าย (the Last Supper)ในคริสตจักรสมัยแรก มันเป็นสัญลักษณ์ที่ง่าย และเคยใช้โดยกลุ่มผู้เชื่อ เหมือนเป็น รหัส ในช่วงเวลาแห่งการข่มเหงของ อาณาจักรโรม คือถ้าคนแปลกหน้าสองคน มาพบกัน และไม่แน่ใจว่า อีกฝ่ายเป็นคริสเตียนหรือไม่ คนหนึ่งจะวาดรูปเส้นโค้ง ลงบนพื้น ) ถ้าอีกฝ่ายเป็นคริสเตียน ทุกอย่างก็จะจบลงอย่างง่ายดาย ด้วยสััญลักษณ์นี้ โดยอีกฝ่ายจะวาดรูปโค้งอีกเส้น () ประกบกับเส้นเดิมตัดกันเป็นรูปปลาในยุคสมัยใหม่ สัญลักษณ์ที่เป็นเส้นโค้งรูปปลานี้ กำลังกลับมาใหม่ และเราได้เห็นมันใน สติ๊กเกอร์ ที่ติดประดับรถยนต์ สร้อยคอ และอื่นๆอีกมาก โดยรูปร่างของมันอาจจะดูโล่งๆ หรือบางครั้งเราจะได้เห็น บางอันที่มีตัวอักษรอยู่ด้วย เช่นคำว่า "Jesus" หรือ "ICTUS" หรือ อักษรกรีก

สำหรับ ผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริง หรือพวกที่เชื่อทฤษฏี วิวัฒนาการ มักจะเป็นพวกที่ชอบล้อเลียน สััญลักษณ์คริสเตียนรูปปลานี้ โดยเขียน คำว่า "DARWIN" ในตรงกลางของตัวปลาแทน และมีขาเล็กๆ โพล่ออกมาด้วยนี้เป็นการเตือนความจำถึงเรื่อง "สงครามปลา"(ความเชื่อ) มันเป็นเรื่องน่าขบขันของ การต่อสู้ ระหว่าง ดาร์วิน และคริสเตียน ในรูป มันแสดงให้เห็น สปีชีส์ใหม่ เป็นพัฒนาการของปลาที่มีขา งอกออกมา และยังหมายถึง ว่าพระเยซูเป็นเหมือนฉลาม ที่จะเขมือบทุกสิ่งด้วย

ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อ ของที่ระลึก ที่ทำเป็นรูปปลา อย่าซื้อผิดติดคำว่า "DARWIN" มานะครับ

boyniwat

ความคิดเห็น